History

History

Saint Vincent Ferrer

 

Ang kasaysayan ng Barangay San Vicente ay may kaugnayan sa pagkatuklas ng Bayan ng Biñan, Laguna. Sa pamumuno ni Juan de Salcedo, natuklasan ang bayan ng Biñan noong Hunyo 1571. Ang mga unang tao rito ay madaling kumapit sa Kristiyanismo kaya mabilis naging mga Binyagan. Na siya rin pinaniniwalaan pinanggalingan ng pangalan ng bayan na tinawag ng Binyang, galling sa salitang “Binyagan”. Ang ilan sa mga komunidad ng ay binigyan din mga pangalan na kinuha sa pangalan ng mga Santo, isa rito ang San Vicente. Ayon sa kasulatan si San Vicente de Ferrer ay isang mamamayan ng Bansang España. Isa din itong mahusay ng Doktor ng kaniyang kapanahunan. Marami ang kaniyang naging mga deboto, na nagpasalin salin na ng henerasyon.
Ang nayon ng San Vicente noon, ay isang pangkaraniwang komunidad. Pagsasaka ang karaniwang hanap buhay ng mga tao rito. Ang isang lugar na malapit sa himpilan ng Philippine National Railways ay naging paradahan ng mga trak ng tubo. Pagkatapos ay dadalhin ang mga tubo sa Canlubang sa Asukarera ng mga Yulo. Ang nasabing himpilan ng tren ay itinayo noong kapanahunan ng mga Kastila. Ito ay nag silbing transportasyon patungo sa Manila at sa Bicol.
Nang dumating ang pananakop ng mga Hapones, isa ito sa madalas na pinupuntahan ng sundalong Hapon. Kinukuha nila ang mga alagang manok ng mamamayan at ito ay iniluluto na ang ginagawang mantika ay langis ng niyog. Dahil sa takot ay maraming mamamayan ang lumikas sa bayan ng Carmona, Cavite na kalapit bayan ng Biñan Laguna.
Matapos ang digmaan, ang mga mamamayan ng San Vicente ay unti unting natuto ng iba’t ibang hanapbuhay. Ang Bayan ng Biñan ay naging kilala noon sa paggawa ng bakya na yarai sa puno ng santol. Kaya may mga Tao rito sa San Vicente ang nagtayo ng mga tinatawag na “Bansuhan” ng mga bakya. Nang malaunan natuto na ang mga tao ng paggawa ng “Puto at Kutsinta” na nagsimula ng panahon ng Liberation. May mga pamilya dito na naging pangunahin hanapbuhay ay ang paggawa ng Puto at Kutsinta, na hanggang sa kasalukuyan bukambibig ang kanilang produkto, tulad ng “Original Nila’s Puto” na kilala maging sa kamaynilaan sanhi ng kakaibang timpla at sarap nito.
Ang mga unang nanungkulan noon sa nayon ng San Vicente ay tinatawag na “Tinente del Baryo”. Sila ay pinipili sa pamamagitan lamang ng taasan ng kamay, o tinatawag na “Viva Voce” dahil hindi pa gasinong marami ang populasyon ng nayon. Ang mga pamilya sa pag-salin-lahi ang siyang pinagmulan ng paglawak ng mamamayan ng Barangay, at tinuturing na mga unang naging Tiñete del Baryo ay, Samaniego, Escaño, Capunitan, Escueta, Reyes, at Layacan. Ang ilang sa itinuturing na malalaking pamilya sa barangay ay Belizario, Miranda, Capunitan, Tan Gana, Amaba, Bautista.
May nagsasabi na ang mga ninuno ni Jose Rizal ay nanirahan sa San Vicente at si Julia Cardoza Amaba ang kaibigan ni Jose Rizal na nagregalo ng PITAKA at ng TSINELAS sa kanya ng “ALPOMBRA” na inihagis ni Jose Rizal sa dagat sa kanyang kasaysayan, at ito ay taal na taga San Vicente rin.
Dahil sa pagiging likas na relihiyoso ng mga taga San Vicente, nagbuo ng isang organisasyon noon ang mga kabataan na pinamumunuan ni Isaias Reyes, ito ang San Vicente Youth Organization. Sa pagtututlungan nina Engr. Francisco Tangana at Faustino D. Reyes ay tinatag sa San Vicente Chapel, sa pagtututlungan na rin ng mga kilalang pamilya sa Barangay kasama ang mga kabataan. Kung araw ng pasukan, ang nasabing Chapel ay ginagamit na San Vicente Elementary School Annex dahil sa kakulanagn sa silid aralan ng Barangay. Sa kasalukuyan ang Barangay San Vicente ay may sarili ng Simbahan ng itinayo sa 1,000 metro kwadrado. Lupa na donasyon ng pamilya Belizario, may maayos na Gusaling Nayon, Talipapa, at health Center. Sa pamumuno ng nanunungkulang Kapitan ng Barangay ay pinag-ibayo ang pangangalaga ng mga Barangay Tanod sa kapakanan ng mamamayan.Gayon din ang “Serbisyo Publiko”.

 

Products and Services

In general, Biñan City is known for a type of pancake made from rice flour (Puto Biñan), topped with cheese or butter. Above all the makers of Puto Biñan, Barangay San Vicente is notably known to be the best. The city is renowned for as “The Home of the Famous Puto Biñan in Laguna” up to the present time. There are also different types of Puto in Biñan. Not to mention the taste and presentation. There’s a type of Puto together with a leche flan on the top known as Putoleche. There are also puto that comes from different flavors and colors. Although they where known to be the best makers of Puto. They also has a unique version of creating casava cake and kutsinta. In addition to their products, they also make shoes uniquely made from leather. At the same time, there are still who are making Bakya made from cotton fruit tree.

 

Business Opportunity

Despite of being popularly recognized as the maker of the best Puto Biñan, there are still lots of business opportunity at Barangay San Vicente. From sugar cane plantation, Barangay San Vicente was different from its origin. At the present time, there are Business Establishments located at Barangay San Vicente. As a result of modernization big companies build establishments such as malls, restaurants  and banks. Additionally investors areinvesting in Barangay San Vicente, due to the fact that it is accessible using the road of Carmona, Cavite.